Pomoc dla niepełnosprawnych

Jeszcze do niedawna kalectwo i inwalidztwo były kwestiami tabu. Ludzi, którzy w jakiś sposób zostali dotknięci przez los właściwie nie wolno było spotykać na ulicy. Powodów było kilka. Pomiędzy innymi fakt, że postaciom na wózkach czy tym poruszającym się o kulach ciężko było przemieszczać się w powierzchni miejskiej. Niemniej jednak w ostatnim czasie sytuacja osób niepełnosprawnych bardzo się zmieniła, co potwierdza asystent osoby niepełnosprawnej szkoła. Zaczęto dostrzegać ich potrzeby i przede wszystkim rządy wielu krajów podjęły starania w celu przeciwdziałania wyeliminowaniu społecznemu ludzi dotkniętych inwalidztwem. Jest to niesłychanie istotna zmiana społeczna. W Polsce obecnie prowadzonych jest ciąg kampanii społecznych, które zachęcić mają chlebodawców do zatrudniania ludzi niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo. Akcesoryjnym walorem są tutaj wielkie dopłaty do stanowisk pracy tworzonych właśnie z myślą o takich osobach. Niezwykle ważne jest również to, że poszczególne samorządy lokalne, w tym bezsprzecznie też władze Warszawy, dokładają wszystkich starań, by przekonać opinię publiczną do tego, że niepełnosprawny w żadnym razie nie znaczy gorszy. W tym celu Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło też ustanowić trzecią niedzielę marca Międzynarodowym Dniem Inwalidów oraz Osób Niepełnosprawnych. To wyśmienita okazja do tego, żeby demonstrować, że ludzie dotknięci niepełnosprawnością są równie wrażliwi i wartościowi, co inni. Z tej okazji w wielu miastach Polski, w tym naturalnie też w Warszawie organizowane są spotkania i konferencje, na których podejmuje się problematykę niepełnosprawności. To również znakomita szansa dla władz miast oraz gmin do tego, aby zastanowić się nad uproszczeniami dla osób, jakie nie są tak sprawne fizycznie jak inni. Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych sprawił, że coraz to częściej są zauważane potrzeby tych ludzi. To naturalnie dzięki temu w przestrzeni miejskiej pojawiają się autobusy dostosowane do transportu wózków inwalidzkich lub podjazdy gwarantujące postaciom niepełnosprawnym stosunkowo łatwe dotarcie na pocztę czy do urzędu miejskiego.

Zobacz także: adwokat rozwód warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *